Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητών ΚΥ.Σ.Ο. - Κατηγορία Α (Μετεγγραφή)

ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - PARENTAL CONSENT

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
For those under 18 years of age.

Scroll to Top