Ανανέωση Κάρτα Αθλητή ΚΥ.Σ.Ο. 2024 - Κατηγορία Β΄

Ανανέωση Κάρτα Αθλητή ΚΥ.Σ.Ο. 2024 – Κατηγορία Β΄

€10.00

Πριν προχωρήσετε στην αγορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα [https://cypruschessfederation.org/athlete-registration-category-b/] και έχετε ήδη εγκριθεί και λάβει το προσωρινό σας KYSO ID, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Before proceeding with the purchase, please make sure that you have already completed the following form (https://cypruschessfederation.org/athlete-registration-category-b/) and have already been approved and received your temporary KYSO ID, so that you can proceed with the payment.

Add To Cart Buy Now
Scroll to Top
Add To Cart Buy Now